Spring naar content

Privacy regels

Mijn Trefpunt doet al het mogelijke om de privacy van de deelnemers te beschermen. Wij nemen de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de Wet Bescherming Persoongegevens in acht.

Inloggegevens

Deelnemers van deze site geven bij aanmelding een (fictieve) voornaam op die kan afwijken van de echte naam. Daarnaast zijn geboortedatum, geslacht, e-mailadres en postcode verplicht. E-mailadres en postcode zijn niet toegankelijk of zichtbaar voor andere deelnemers van de site.
Wij garanderen dat deze gegevens niet ter beschikking worden gesteld aan derden.

E-mailcontact

E-mailcontact kan altijd via het anonieme mailsysteem van de site verlopen. Indien deelnemers zelf eigen e-mailadressen, huisadressen en telefoonnummers doorgeven aan derden is dat voor risico van de deelnemers zelf.

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die deelnemers opgeven worden gebruikt voor het zoekproces.
Zo is de postcode nodig om geografisch te zoeken naar deelnemers die bij u in de buurt wonen. Uw geboortedatum wordt gebruikt bij de knop "Vandaag jarig" waar we presenteren welke deelnemers jarig zijn. Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken om inzicht te krijgen in het gebruik van de site en de wensen van de gebruikers. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot de persoonlijke profielen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, etc. Deze gegevens kunnen gepubliceerd worden. Onderzoek stelt ons in staat om verbeteringen aan te brengen en tegemoet te komen aan de wensen van de deelnemers. De privé e-mailadressen worden door het systeem gebruikt voor het verzenden van automatische berichten. Bijvoorbeeld als u een nieuw e-mail bericht heeft ontvangen in uw persoonlijke postbus op de site. Ook kan uw privé e-mailadres worden gebruikt voor het verspreiden van een digitale nieuwsbrief.