Spring naar content

Over ons

Mijn Trefpunt is een gratis site. Het doel van Mijn Trefpunt is mensen (met name 50plussers) in de gelegenheid stellen hun sociale netwerk uit te breiden. Dat kan beperkt blijven tot mailen binnen de besloten site maar men kan ook deelnemers ontmoeten om samen activiteiten te ondernemen. Deelnemers kunnen Buurgemeenschappen organiseren en binnen Buurgemeenschappen omzien naar elkaar. Wij zien Buurgemeenschappen als een vorm van Gemeenschappelijk Wonen.

Mijn Trefpunt is een merknaam van LaCoTA u.a.  Wij willen een overkoepeling zijn van Buurgemeenschappen en van plaatselijke coöperaties die zich mede richten op “omzien naar elkaar”. LaCoTA geeft via links op Mijn Trefpunt informatie over Anders en Actief Wonen.

Mijn Trefpunt is voortgekomen uit overleg in 2012 tussen het NIGZ en het Kenniscentrum Anders, Actief en Duurzaam Wonen. Het Fonds Sluyterman van Loo heeft de realisatie van Mijn Trefpunt mogelijk gemaakt door een donatie aan zowel het NIGZ als aan LaCoTA.

Landelijke woonconsumentenorganisaties, gemeenten, thuiszorgorganisaties, WoonServiceOrganisaties en Buurgemeenschappen kunnen een licentie nemen op Mijn Trefpunt.

SAMEN KUNNEN WE STERKER ZIJN!